Toyota satser elektrisk

Toyota kommuniserer en målsetning om å selge 5.5 millioner elektrifiserte biler årlig innen 2030, inkludert 1 million nullutslippsbiler.

I løpet av det neste tiåret kommer hver eneste modell fra Toyota og Lexus til å finnes i en elektrifisert utgave, det vil si hybrid-elektriske biler, plug-in-hybrid-elektriske biler, batteri-elektriske biler og brenselcelle-elektriske (hydrogen) biler. Toyota vil også bidra til å bygge ut en strømlinjet infrastruktur, med ladestasjoner, system for gjenbruk og gjenvinning av batterier og hydrogenstasjoner – i samarbeid med myndigheter og andre samarbeidspartnere.

Nullutslippsbiler

Toyota har kommet langt i utviklingen av neste generasjon batterier for bruk i elektrifiserte og helelektriske biler og satser på å kommersialisere teknologien tidlig på 2020-tallet. Batteriene, som er av typen solid-state, har mange fordeler sammenlignet med dagens litium-batterier. De inneholder mindre miljøskadelige stoffer, de er mer kompakte og har kortere ladetid. I tillegg har Toyota utvidet sitt samarbeid med Panasonic med ambisjon om å utvikle og utvikle de beste prismatiske batteriene for bruk i biler.

  • Toyota vil akselerere utbredelsen av batterielektriske biler med mer enn 10 modeller på verdensmarkedet tidlig på 2020-tallet, med start i Kina før de gradvis introduseres i Japan, India, USA og Europa.
  • Utvalget av brenselcelle-elektriske (hydrogen) biler vil bli utvidet for både personbiler og kommersielle biler på 2020-tallet.
    Hybrid-elektrisk og Plug-in-hybrid elektrisk

Utvalget at hybridbiler vil også øke, takket være videre utvikling av Toyota Hybrid System II (som finnes i dagens Prius og noen andre modeller), med introduksjon av en mer kraftfull versjon i noen modeller, og utviklingen av enklere hybridløsninger for utvalgte modeller for å møte kundens behov. Toyota har også som mål å øke antallet Plug-in hybrid elektriske biler på 2020-tallet.

Plug-in hybrider vil bli en viktig del av Toyotas satsing. Prius PHV er allerede i salg.

Ambisiøse mål

Toyota legger opp til å årlig produsere 5,5 millioner elektrifiserte biler innen 2030, hvorav 1 million skal være batterielektriske eller brenselcelle-elektriske.

Toyota var først ute med hybrid, med Prius i 1997, og har nå levert mer enn 11 millioner hybrid-elektriske biler på verdensmarkedet. Vi fulgte opp med Prius plug-in, den første plug-in-hybriden, i 2012. I 2014 introduserte vi den første brenselscelle-elektriske sedanen, Mirai.

Så til tross for de tilsynelatende svært ambisiøse målene er det – gitt historien med innovasjon og erfaringen med elektrifisering av biler – trygt å anta at fremtiden til elektrifiserte biler er i de beste hender.

Olav Barhaugen

Author: Olav Barhaugen

Del denne saken på