Samarbeid om europeisk ladenettverk

IONITY – et europeisk superraskt hurtigladenettverk som gjør det mulig å kjøre lange distanser med elektriske kjøretøy er nå under etablering

BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company og Volkswagen Group med Audi og Porsche, annonserte i dag at de etablerer joint venture selskapet IONITY. Selskapet skal implementere og drifte et nettverk av superraske hurtigladestasjoner for elektriske biler i hele Europa.

I løpet av 2020 skal det bygges rundt 400 superraske hurtigladestasjoner. Dette vil være et viktig steg på veien for å kunne kjøre lengre strekninger med elektriske biler i Europa.

Det nye selskapet, IONITY, er etablert i München, Tyskland, og er ledet av Adm.direktør Michael Hajesch og Salgsdirektør Marcus Groll. Ved inngangen til 2018 vil 50 personer være ansatt i IONITY.

– For at elektriske biler skal slå igjennom i markedet er tilgangen på et stort nettverk av superraske ladestasjoner helt avgjørende. Opprettelsen av IONITY er en viktig milepæl og viser at bilprodusentene i felleskap tar dette ansvaret på alvor. Med opprettelsen av dette superraske hurtigladernettverket i Europa, gjør vi elektriske biler egnet også for lengre kjøreturer. Vårt fokus er å levere rask og enkel lading med en digital betalingsløsning til hver enkelt kunde, sier Michael Hajesch.

COO Dr. Marcus Groll (venstre) & CEO Dr. Michael Hajesch (høyre)

Starter byggingen av 20 superraske hurtigladestasjoner i 2017

IONITY vil implementere og drifte rundt 400 hurtigladestasjoner før 2020 og de første 20 stasjonene har byggestart i 2017. Disse vil settes opp langs motorveier og andre hovedferdsårer i Tyskland, Norge og Østerrike. De vil være tilgjengelig for alle og være lokalisert rundt 120 km fra hverandre.

IONITY vil også samarbeide med viktige forretningspartnere som «Tank & Rast», «Circle K» og «OMV» og vil dermed kunne benytte deres attraktive beliggenhet.

Nettverket vil i løpet av 2018 utvides til mer enn 100 superraske hurtigladestasjoner. Hver av disse stasjonene vil tilby mange forskjellige lademuligheter slik at kundene har tilgang til tusenvis av superraske merkeuavhengige hurtigladepunkter innen 2020.

Hurtigladenettverket vil bruke den europeiske ladestandarden «Combined Charging System» (CSS). Ladekapasiteten vil være opp til 350 kW per ladepunkt. Dette vil gjøre at ladetiden på nye el-biler med denne teknologien vil bli merkbart kortere enn ved dagens hurtigladestasjoner.

Tilgjengeligheten for alle bilmerker med denne teknologien og den brede distribusjonen i Europa vil øke aksepten for elektriske biler i fremtiden.

Felles innsats for å få et europeisk nettverk

Å finne den riktige plasseringen for ladestasjonene er en av IONITYs viktigste oppgaver. Selskapet vurderer også intelligente sammenkoblinger med eksisterende ladeteknologier. IONITY er også i konkrete forhandlinger med eksisterende infrastrukturinitiativer – støttet både av offentlige og private virksomheter.

Ved å investere i utviklingen av ladenettverk understreker bilprodusentene sitt engasjement i forhold til å lansere elektriske biler. Alliansen er avhengig av et internasjonalt samarbeid på tvers av bransjen i et solid partnerskap.

De første partnerne, BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company og Volkswagen Group har alle den samme eierandelen i joint venture selskapet IONITY. Andre bilprodusenter blir også invitert til aktivt å bidra for at hurtigladenettverket skal bli større.

Circle K blir partner

Circle K skal være IONITYs nettverks-partner i sju land. Det er planlagt å etablere neste generasjons hurtigladere på stasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Irland, Litauen, Latvia og Estland.

– Circle K har et omfattende nettverk av stasjoner på strategiske steder, og de har allerede god erfaring med å tilby lading av elbiler. Selskapene våre har et felles mål om å tilby raske, innovative og behagelige ladeløsninger for våre kunder, sier regionsdirektør Norden og Baltikum hos IONITY, Jan Haugen Ihle.

Med effektnivåer på opptil 350 kW gjør nettverket det mulig for el-biler, som har teknikken, å redusere ladetiden betraktelig. Nettverket støtter eksisterende og neste generasjon elektriske biler som har CCS-systemet.

Målet er å muliggjøre reiser over lange avstander gjennom et åpent nettverk av ladestasjoner langs hovedveier og store gjennomfartsårer. Det har tidligere ikke vært mulig for mange førere av elektriske biler.

Norge får 20 stasjoner med i snitt seks ladere på hver stasjon.

Først på Rygge, Dal og Kjerlingland

De tre første pilotene kommer på Circle K Rygge i Østfold (E6), Circle K Dal nord for Gardermoen i Akershus (E6) og Circle K Kjerlingland i Aust-Agder (E18). Samtlige 20 stasjoner med HPC-ladere i Norge vil være en del av et europeisk nettverk, som inkluderer naboland, og muliggjør reiser over lengre distanser.

Gradvis utrulling

IONITY planlegger å rulle ut ladere på 400 steder i Europa. Circle K og IONITY vil i utgangspunktet etablere 60 av disse sammen. Hver stasjon i nettverket har i gjennomsnitt seks ladepunkter.

HPC-nettverket vil gradvis bli rullet ut i Circle Ks nettverk. Pilotene forventes etablert i de skandinaviske landene på tampen av 2017. Resterende HPC-ladere forventes forventes etablert i 2018 og 2019.

Olav Barhaugen

Author: Olav Barhaugen

Del denne saken på