Redaksjonen

Logo_90 auto motor og sport er et varemerke som tilhører Motor Presse International.
De norske rettighetene tilhører Zip:it AS som gir ut bladet i Norge, med 12 utgaver årlig.

Auto motor og sport er ett av verdens største bilmagasiner, med forgreininger rundt i hele verden. Dette betyr enorme ressurser i testing og presentasjon av bilnyheter. Den norske utgaven av auto motor og sport er best på tester og reportasjer om de nyeste bilmodellene i Norge. Vi hjelper deg å holde deg oppdatert om hva som skjer i bilverden. Auto motor og sport kommer ut 12 ganger i året. I tillegg publiseres det daglig nyheter på nett og i sosiale medier.

Ansvarlig redaktør:

Bjørn Gravdahl
bjorn@amsnorge.no

I redaksjonen:

Jan Einar Wettre

Olav Barhaugen

Asgeir Borgemoen

Fotografer

Karina H Gravdahl
karina@zip-it.no

Thomas Larsen

Nettredaksjon:

Olav Barhaugen

Karina H Gravdahl

Abonnement/Kundeservice

Tlf 400 04 230

amsnorge@art-as.no

Grafisk form

Jeanette Hansen, Mood Grafisk Design

Karina H Gravdahl ,  Zip:it AS

Annonser:

Zip:it As
Tlf: +47 98 22 76 18
Mail: bjorn@amsnorge.no

Ansvarlig utgiver

Zip:it AS
Noreveien 26
0379 Oslo
Bjørn Gravdahl  +47 98 22 76 18
bjorn@amsnorge.no

Kontakt oss