Privatleie av bil – lønnsomt for deg?

penger3

Den kan nesten virke som ”alle” gjør det. Selv opplever jeg at det knapt går en dag uten at noen jeg kjenner forteller at de har leaset – eller på godt norsk: Leiet sin nye privatbil. Er dette en fin måte å anskaffe en ny familiebil på, eller er det en kostbar løsning?

Har du også undret deg over hvor nye og kostbare biler du finner blant naboer, venner og bekjente? Biler i prisklasser som betyr at de enten må ha hatt hundretusenvis av kroner i banken til å ha kjøpt bil for, eller sitter med store billån. For i motsetning til resten av Europa tar nemlig  Ola Normann virkelig på seg spanderbuksene når det er på tide med en ny bil i garasjen. Der Sør-Europa velger småbiler, velger vi mellomklassebiler, og der tyskerne velger mellomklassebiler, foretrekker nordmenn gjerne en SUV. Og ikke bare det: Store stasjonsvogner selger fortsatt godt, og når vi ser på det samlede norsk nybilmarkedet under ett, velger hele 38%  (per juli 2016) av alle bilkjøpere firehjulsdrift. Slike bilvalg koster, men med lav rente og kanskje stor verdi i egen bolig er det ikke vanskelig å finansiere kjøp av ny bil

En stor og luksuriøs SUV er drømmen for mange, men er kostbar enten man kjøper eller leaser

En stor og luksuriøs SUV er drømmen for mange, men er kostbar enten man kjøper eller leaser

Når vi begynner å snakke nærmere om den nye bilen – enten det er i lunsjen på jobben, eller i et selskap – kommer det stadig oftere fram at den nye bilen er basert på en leasingavtale (privatleie), og dermed kommer saken i et helt annet lys. Eller gjør den det? Er det noe naboen din vet, som ikke du gjør? Er det ikke tryggest og best å eie sin egen bil? Vite at den er din. Eller?

Dette er spørsmål som ikke har noen standardsvar, men som må ses i lys av hvilket forhold du har til bil, hvor opptatt du er av å kjøre rundt i en ny bil, hva du tror om den teknologiske utviklingen, og ikke minst hvordan du ønsker å bruke sparepengene dine, og til sist hvilken belåningsgrad du ønsker at du- eller familien skal ha.

Anskaffelse av bil handler i første hånd om å få en tilgjengelig mobilitet når du selv ønsker det. Med en bil i garasjen kan du reise dit du vil – når du vil. Dette kan løses på mange ulike måter. En gammel bil kan kjøpes for noen få kroner, men usikkerheten og ulempene vil være mange. Driftsikkerhet, kollisjonssikkerhet og komfort vil være begrenset, og rent miljømessig er det heller ikke å foretrekke. Motpolen er en helt ny bil – der ikke minst kollisjonssikkerhet og lavest mulig miljøbelastning er viktige kriteria for valg.

Men skal du rent teknisk eie din egen bil, eller er det like bra om du velger, disponerer og bruker en bil som om den var din egen – men uten at det faktisk er du som eier den? Det er nemlig dette privatleasing/privatleie av bil i realiteten handler om. Dette har både fordeler og ulemper, men det aller viktigste er at du setter deg nøye inn i reglene, slik at du forstår hva du betaler for og hvilke forpliktelser du har.

Med privatleasing får du ny og moderne bil hvert tredje år.

Med privatleasing får du ny og moderne bil hvert tredje år.

Når du privatleier en bil er månedsprisen avhengig av flere ulike (variable) faktorer. Det første er naturligvis prisen på bilen. Du har kanskje bestemt deg for et bilmerke og modell, og er på besøk hos en forhandler for å prøvekjøre bilen og få et tilbud – gjerne inkludert tilleggsutstyr som f.eks vinterdekk, samt servicekostnader noen år fram i tid. Bilforhandleren vil ofte kunne gi deg alternative tilbud på hvordan du skal finansiere bilen. Dagens lave rentenivå kan gjøre det gunstig å finansiere bilen selv gjennom å benytte egen eiendom som sikkerhet for lånet, dersom man ikke har oppsparte midler. Dersom du får et tilbud om privatleasing av bilen er det flere ting du bør kontrollere og tenke gjennom før du gjør det endelige valget.

Når du privatleier bilen eies bilen av et leasingselskap i hele den perioden du leaser bilen. Selskapet kan være eiet av bilimportøren, eller kan være et internasjonalt leasingselskap med filialer i mange land. Slike aktører har normalt god erfaring i hva restverdien etter tre års (den vanlige) leie er. Grunnlagsrenten for finansieringen fastsettes også av disse leasingselskapene. Det typiske er at den er flytende gjennom hele leieperioden, men du kan også oppleve ”kampanjetilbud” der du får tilbud om en fast rente gjennom hele leieperioden.

Som regel vil også bilforhandleren operere med en forskuddsleie i form av et engangsbeløp ( gjerne mellom 10 og 20% av bilprisen) som skal betales før du får bilen. Hva du skal betale i måneden er summen av månedsleie og gebyrer, delt på 36 måneder (leieperioden). Sørg for å få alle gebyrer skriftlig i kontraktstilbudet, og pass på at alle beløp er inkludert 25% mva. Mange tvister oppstår senere med bakgrunn i dette.

Bil koster uansett, men med privatleasing har du ihvertfall bedre kontroll med kostnadene

Bil koster uansett, men med privatleasing har du ihvertfall bedre kontroll med kostnadene

De største fordelene ved privatleasing er at du reduserer risiko. Forutsatt en stabil eller fast rente vet du temmelig nøyaktig hva du skal betale i tre år. Du slipper bryderiet med å selge bilen etter tre år. Det er ingen risiko for større verditap enn forventet (hva vet du om prisutviklingen for dieselsbiler, elbiler, osv.), og du slipper å binde opp din egen kapital (ut over forskuddsleien) eller øke dine lån.

Men det er også noen ulemper du må vurdere: En standard leieperiode er tre år, og da må du levere inn bilen og eventuelt starte en nye kontrakt på en helt ny bil igjen. De relativt sett rimeligste årene i et privat bilhold er bilens fjerde og femte år, og det vil du gå glipp av. Bilens totale kjørelengde er også bestemt i kontrakten. Kjører du kortere (bilen får en høyere restverdi etter tre år) får du likevel ingen reduksjon i leien. Kjører du derimot lenger enn avtalt vil dette medføre en økt månedsleie. Andre ulemper er at du ikke får trukket fra selve rente-delen i leasingavtalen på selvangivelsen, du er bundet i tre år (uansett hvordan din økonomiske situasjon utvikler seg) og du vil risikere å måtte betale en ekstraregning ved periodens utløp fordi bilen har større slitasje enn normalt eller har skader som reduserer bilens restverdi.

Enten du velger å privatleie eller kjøpe din nye bil er det viktig å ikke glemme faste kostnader som forsikring, årsavgift og eventuelt nye dekk i perioden. Først da vet du månedsprisen over en tre-års periode. Med privatleasing er det ganske lett å regne ut dette beløpet – og det kan se temmelig høyt ut. Setter du en optimistisk bruktverdi på din egenfinansierte bil – eller velger å kjøre den et år eller to ekstra – kan gjøre bilholdet rimeligere, men det er slett ikke sikkert. Hva som er best for deg kan bare du avgjøre, men de ledende norske bilimportørene ser en tydelig trend i retning av at folk flest er mer opptatt av å ”disponere” en attraktiv bil, en nødvendigvis å eie den…

Sven Furuly

Author: Sven Furuly

Del denne saken på