Polestar med krasjtest av karbonfiber

Polestar har gjennomført den første i en serie krasjtester som en del av utviklingen av Polestar 1. Dette er første gangen Volvo Car Group har testet styrken i et karosseri produsert av karbonfiberarmert polymer i en virkelig krasjsituasjon.

-Vi var virkelig entusiastiske over denne krasjtesten. Den første testen med Polestar 1 har handlet om å utforske det ukjente sier Thomas Ingenlath, Vd for Polestar. Dette var et avgjørende bevispunkt i utviklingen av Polestar 1. Vi måtte vite om de idéer og beregninger som liger til grunn for byggingen av denne bilen var rett – og det var de.

I motsetning til et karosseri av står, der deformasjonssonene hjelper til å minke den kollisjonsenergien som når passasjerene, tar karbonfiber opp energi ved å sprekke og splintres.

Det er blitt lagt stor vekt på å studere hvordan karbonfiberkarosseriet reagerer på de ekstreme kreftene som utvikles ved en kollisjon. Ingeniørene fokuserte også på hvordan den underliggende karosseristrukturen i stål forsterket med karbonfiber håndterte disse kreftene.

Verifiseringsprototypen av Polestar 1, som inngår i den første byggeserien ble sendt inn i en barriere med en fart på 56 km/t for å simulere en frontkollisjon. Det meste av energien ble absorbert av bilens kollisjonsstruktur, og den gjenstående energien ble begrenset av karosseripanelene av karbonfiber som inngår i karosseristukturen som forble uendret og ikke viste noen tegn på forskyvning etter kollisjonen.

Zef van der Putten som er ansvarlig for karbonfiber på Polestar sier at utfallet av denne første kollisjonstesten viser at beslutningen om å bygge karosseriet til Polestar 1 i karbonfiber var rett. Testen bekrefter at også karbonfiber oppfyller de høyeste sikkerhetsstandardene. Dette er et eksempel på hvordan Polestar går i bresjen for utviklingen av ny teknikk i Volvo Car Group.

Kollisjonstesten ble gjennomført på Volvo Cars Safety Centre i Gøteborg, der biler og andre kjøretøy krasjtestes i et stort antall simuleringer av virkelige hendelser.

Olav Barhaugen

Author: Olav Barhaugen

Del denne saken på