NAF med appell mot urettferdige bompenger

Bompenger er gammeldags. De høye bomsatsene i Oslo rammer de som strever med å få hverdagen til å gå opp uten bil. – Det er fullt mulig å gi folk en enklere reisehverdag og samtidig bli kvitt bomregningene, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Det finnes alternativer til bompenger, mener NAF.
Noen betaler gladelig bomregningen, selv om den har blitt høyere, men mange sliter med de økte kostnadene etter 1. oktober 2017. Og det er noen som har parkert bilen etter at bompengetrykket økte i hovedstaden.

Trangere på buss og bane i Oslo

Folk i og rundt Oslo tar mer tog, t-bane og buss enn før. Det er bra, men mange faller utenfor, og har ikke mulighet til å velge seg bort fra store bomkostnader.

– Vi er nå i en fase hvor resultatet blir både sinte bilister og tettpakkede folk på buss og bane, mener Sagedal

Folk velger ikke kollektiv fordi de liker å stå på vei til jobb. Mange gjør det fordi de må. I Oslo øker bompengene med over ett hundre prosent på kort tid, mens kapasiteten i kollektivtrafikken øker med fattige fire prosent i året.

Kollektiv må på plass før restriksjoner, ikke omvendt

Kollektivtrafikk må gjøres til et naturlig førstevalg der det er mulig. Derfor må vi gå forsiktig fram med bompengene – og være ivrige og utålmodige med kollektivtrafikken. Ikke omvendt, som i dag.

– Det som skjer i Oslo nå er at restriksjonene skjer alt for fort. Folk har ikke gode nok alternativer og mange har ikke råd til å bytte til elbil eller har for dårlige lademuligheter, sier Inger Elisabeth Sagedal. – Politikerne må ta byens befolkning og alle de som reiser inn og ut av byen for å jobbe, på alvor, fortsetter hun.

Folk må settes i sentrum

NAF mener at alle partiene som står bak Oslopakke 3 fortsatt har en jobb å gjøre i å knekke koden for folks hverdagsreiser. Tiden for å kjøre gratis inn i byen er forbi, men da må det tenkes nytt for at folk skal komme seg rundt raskere, rimeligere og renere.

– Vi trenger politikere som setter folk i sentrum, som lytter til folks utfordringer og bygger ut kollektivtrafikken før de øker bomprisene, mener Inger Elisabeth Sagedal.

Demonstrasjon mot bompenger

Torsdag 22.mars holder NAF en av appellene under demonstrasjonen mot bompenger i Oslo. Demonstrasjonen er et privat, politisk uavhengig initiativ, startet av Cecilie Lyngby. Demonstrantene samles ved Rådhuset kl 18.00 og går mot Stortinget.

NAF holder appell ca 18.15.

Det er fire ting som burde vært gjort, som ikke skjer:

  • Oslo har satt seg mål om at bilbruken skal reduseres med 20 prosent innen 2019. Det er et mål som er oppnåelig, men sørgelig avhengig av bompengeinnkreving. Kollektivløsningene må på plass først; gode nok og hyppige nok til at hverdagsreisen blir enkel og rask.
  • Tungtransport og varetransport slipper alt for billig unna.. I dag er det vanlige folk som får svi.
  • Vi må finne en mer intelligent måte å prise kjøring i by på enn vi har i dag. I dag er det én høy avgift for én passering. Dette må erstattes med et helt nytt og mer rettferdig og mer intelligent system hvor du betaler etter hvor mye du kjører, hvor du kjører, når du kjører og hva slags bil du kjører.
  • Vi må tenke helt nytt rundt hvordan vi bygger ut vei og bane. Vi må løfte blikket og tørre å si at nasjonal infrastruktur er et nasjonalt ansvar, ikke bilistenes.

 

 

Olav Barhaugen

Author: Olav Barhaugen

Del denne saken på