Full gass, men Norge nøler

Audi A3 g-tron kjører på naturgass, mens norske politikere ser mest på overgang til gassdrift i tyngre kjøretøy og skipsfarten. Kan det være smartere å satse på naturgass og biogass enn batterier og hydrogen også på personbiler? Vi sjekker hva Audi A3 g-tron kan levere, bortsett fra en grønn samvittighet.

Tekst: Annette Napp, Jan Einar Wettre og Sven Furuly – Foto: Rossen Gargolov/Audi

Til høyre på bakluka står det g-tron. Ellers er denne Sportback’ens ytre ikke til å skille fra sine klassiske bensin- og dieselsøsken. Men denne kjører på naturgass (CNG), og det konseptet har Audi døpt til g-tron. Dermed står vi foran en ny drivstoff-variant av den populære bilen, der mange nordmenn allerede er blitt kjent med hybrid-varianten e-tron.

Bak modellbetegnelsen g-tron finner vi en klassisk 1,4-liters forbrenningsmotor, og den kan forbrenne enten bensin eller gass. Den yter 110 hk og 200 Nm. Videre har bilen et ekstra tanksystem i tillegg til bensintanken på 50 liter. 14,4 kg CNG er lagret under et trykk på 200 bar i to tanker under bagasjerommet. Det minsker bagasjevolumet med 100 liter, men det gjenstår fortsatt fra 280 til 1120 liter, avhengig av hvor mange av bilens sitteplasser som er i bruk til passasjerer. Videre går egenvekten opp, men samtidig øker også rekkevidden. Etter EU-normen skal bilen kunne kjøre 1300 km uten å fylle noen av tankene. Men det vil være mest fornuftig å kjøre på gass så mye som mulig. I testen bruker A3-en 0,47 kg gass per mil.

Både avfall fra husholdninger og trevirke fra skogsdrift kan omdannes til et verdifullt og klimanøytralt drivstoff

Naturgass forbrenner uten sot og med mindre utslipp av CO2 enn bensinmotorer.  Gass fra norsk sokkel er solgt til Europa gjennom en årrekke. Fra et miljøperspektiv har den vært sett på som interessant fordi den avgir mellom 50 og 65% mindre CO2 enn forbrenning av kull ved kraftproduksjon, men denne miljøgevinsten er også betydelig når vi ser på naturgass som drivstoff både for nyttekjøretøy og personbiler. Kjøretøy som går på naturgass har normalt 20 til 30% lavere utslipp av CO2 enn bensindrevede kjøretøy. Ikke minst tyngre nyttekjøretøy og offentlig transport kan kjøre på gass fremfor dieselmotorer. På verdensbasis er det i dag mer enn 20 millioner kjøretøy som benytter gass (LPG og CNG) som drivstoff.

Et viktig nytt moment i forhold til å fase inn gassdrift i den norske bilparken – som det nesten kan se ut som at norske politikere dessverre glemmer i sin ensidige hyllest av elbiler – er varianten CBG, eller det vi i norsk dagligtale simpelthen kaller biogass – som kan fremstilles på en miljømessig gunstig måte. Vi satte fokus på dette i en større artikkel i auto motor og sport for en tid tilbake, der bruk av restavfall fra f.eks skogbruk og husholdninger – ja, til og med kloakkslam – blir til verdifull energi. Visst har det vært spredte forsøk på å få til produksjon og distribusjon av slik gass (Biometan) i Norge, men noen tung og varig satsning har det hittil ikke blitt, selv om det i dag finnes ca 60 små eller store biogassanlegg i Norge. Den politiske målsetningen synes å være der, men raskt går det ikke. Vi skal derimot ikke lenger enn til Sverige for å oppleve en helt annen situasjon – der egenprodusert biogass mates inn på et rørnettverk (sammen med norsk naturgass) og kan tappes fra et hundretalls bensinstasjoner.

Audis produksjonsanlegg for E-gass er ett av Tysklands største

Nå synes det som om det er bevegelse i satsningen på biogass (per oktober 2017) og gjennom å stimulere til høyere produksjon og justere avgiften på fossil naturgass, kan biogass bli konkurransedyktig også fra et prissynspunkt. Miljøegenskapene er overlegen de fleste andre drivstoffer, forutsatt en bærekraftig produksjon.

Et enda mer avansert og klimamessig gunstig skritt er å skape en syntetisk gass (E-gass). Gjennom å komponere dette i en metaniserings-prosess som involverer hydrogen frigitt med strøm basert på fornybare ressurser, og CO2 som frigis i et biogassanlegg, kan man skape et klimanøytralt drivstoff. Nettopp dette foregår i Audis eget anlegg i Wertle i Tyskland, der den såkalte E-gassen blir tilført til det europeiske gassnettet. Foreløpig i et omfang på bare 1000 tonn i året. Det er nok til at 1500 biler kan kjøre 15 000 hver. Først med bruk av en slik gass kan vi påkalle den virkelig grønne samvittigheten, og argumentere for at forbrenningsmotorene fortsatt kan benyttes i lang, lang tid fremover.

Dette instrumentet viser hvor mye gass du har igjen

På markeder som Tyskland og Nederland koster A3 g-tron 1,4 TFSI litt mer enn 1,5 TFSI med 150 hk, og førere med sportslige ambisjoner bør heller velge den sistnevnte. A3 g-tron er absolutt ikke noen sinke i trafikken, men drivverket formidler ikke noen større kjøreglede. Til det er bilen for seig og lite temperamentsfull.

Men for folk som liker alternative drivverk, og som vil kjøre avslappet og med lite utslipp, er en naturgass-Audi klart å anbefale. VW-konsernet har gjennom årenes løp tilbudt flere CNG-biler i Norge, der ikke minst VW Caddy er solgt i et betydelig antall. Det oppgitte forbruket på Audi A3 g-tron er som tidligere angitt 0,47 kg per mil etter dagens NEDC-norm.

Norske gassleverandører priser produktet i kr/m3. Ettersom det er få privatbilister, men mange flåtekunder med omfattende årsavtaler, er det vanskelig å kunne formidle en eksakt ”pumpepris” på CNG, men typiske priser er rundt 10 kroner for et kg naturgass og ca 16 kroner for biogass. Dette er beløp beregnet ut i fra en standard m3-pris på kr 8,50 og kr 13,00. Grovt regnet vil dette gi en drivstoffpris på  kr 4,70 per mil i Audi A3 g-tron, og med stadig økende dieselpris (og motstand mot diesel) er dette et absolutt interessant alternativ. Med biogass på tanken blir regnestykket noe dårligere, men miljøregnskapet blir enda mer interessant. At antallet fyllestasjoner i Norge bare er 18 stk foreløpig (CNG og CBG til sammen), betyr dessverre at Audi g-tron ikke kan benyttes med samme fleksibilitet som en konvensjonell diesel- eller bensinbil

Den bekvemme baksetebenken er som før, men bagasjerommet er litt mindre.

Denne utgaven av Audi A3 har alle de merketypiske bekvemmelighetene, som gode og langturdugelige seter, solid kvalitet og fine materialer, i tillegg til et komfortabelt understell. Når det gjelder utstyr skiller g-tron seg ikke fra de vanlige A3-ene, og den har ekstrautstyr som heldigitalt førermiljø, mange assistentsystemer, sjutrinns automatgir og LED-lykter av matrisetypen.

 

 

 

 

Olav Barhaugen

Author: Olav Barhaugen

Del denne saken på