Euro NCAP tester nødstopp

408294

Test av automatisk nødstopp foran uventete hindringer blir nå en del av programmet til den europeiske sikkerhetsorganisasjonen Euro NCAP

Stadig flere biler får nå autonome sikkerhetssystemer som registrerer hindringer i kjørebanen og bremser ned om ikke føreren reagerer tidsnok. Slike hindringer kan være forankjørende bil, et dyr, eller en fotgjenger/syklist. Som den ledende uavhengige testorganisasjon for sikkerhet i bil har Euro NCAP nå inkludert test av disse systemene i sitt testprogram. Fra 2013 har man testet evnen til å unngå sammenstøt med en annen bil, men vil nå utvide testen til også å omfatte fotgjengere.

Økt sikkerhet for fører og passasjerer har bidratt til å redusere antall drepte i trafikken betydelig over de siste 20 år. Vi trenger nå systemer som kan redusere det store antallet fotgjengere, syklister og motorsyklister som hvert år omkommer eller blir skadd på våre veier. I 2014 sto disse sårbare gruppene for nær halvparten (47%) av de 26.000 trafikkdrepte i Europa. For hvert dødsfall regner man 4 invalidiserende skader, slik som hjerneskader eller lammelse, og 8 alvorlige skader. Det er derfor et stort potensial i å redusere denne typen ulykker.

Barn som plutselig kommer frem bak en parkert bil fører til mange tragiske ulykker

Barn som plutselig kommer frem bak en parkert bil fører til mange tragiske ulykker

Undersøkelser foretatt i Storbritannia og Tyskland viser at innføring av Autonomous Emergency Braking (AEB) kan hindre ett av fem sammenstøt med fotgjengere. De fleste slike sammenstøt skjel fordi bilførere bremser for sent eller for svakt, eller ikke bremser i det hele tatt. Autonomous Emergency Braking (AEB) bruker laser, radar og/eller kameraer for å oppdage hindringer og bremser ned eller stopper bilen for å unngå sammenstøt.

Euro NCAP vil konsentrere seg om de tre vanligste scenarioer i sine tester. Det er voksne som går eller løper inn i bilens kjørefelt, eller et barn som plutselig kommer frem bak en hindring, f. Eks en parkert bil. For å oppnå en god poengsum i disse testene må bilene kunne unngå et sammenstøt med de spesialutviklede testdukkene i hastigheter opp mot 40 km/t. I høyere hastigheter må de klare å redusere farten slik at sjansen for å overleve eller komme uskadd fra sammenstøtet økes betydelig. I denne videoen viser de hvordan testene utføres.

”Selv om utviklingen går fort er det ikke mulig å unngå alle former for ulykker” sier Generalsekretær Dr. Michel van Ratingen. ”Men kjøretøy som oppnår gode resultater i disse testene vil være bedre rustet til å unngå de tusenvis av unødvendige skader og dødsfall som skjer på våre veier. Fra 2016 vil vi derfor gi poeng til de kjøretøyer som har slikt utstyr, og oppnår gode resultater i våre tester. Det vil gi nybilkjøpere og flåteoperatører muligheten til å se om produsentenes påstander holder mål, og velge de sikreste bilene”

 

Olav Barhaugen

Author: Olav Barhaugen

Del denne saken på