AdBlue-mytene

Uten AdBlue har dieselmotoren definitivt ingen fremtid, for den er med på å uskadeliggjøre NOx-stoffer i SCR-katalysatorer. Vi ser nærmere på- og tar for oss noen myter om denne væsken.

Tekst: Alexander Bloch og Sven Furuly

AdBlue er en ureaoppløsning, akkurat som urin.

Ja, det er urea i urin. Men også en mengde andre stoffer som en katalysator kan gjøre seg liten nytte av. AdBlue på sin side er en strengt definert vannbasert væske med eksakt 32,5 prosent urea. Derfor må det bare brukes sertifisert AdBlue i bilen.

I en SCR-katalysator sørger AdBlue for at NOx-stoffene blir uskadeliggjort.

Nei, for ureaen i AdBlue må først gjennom en termisk hydrolyse og bli omdannet til NH3, altså ammoniakk. Først da kan den katalytiske reaksjonen foregå.

Det blir sprøytet inn akkurat så mye AdBlue som er nødvendig for eksosrensingen.

Ikke helt. I gjennomsnitt blir det sprøytet inn så mye som er nødvendig for utslippene. Det kan altså lett sprøytes inn mer eller mindre enn det som er nødvendig. For lite AdBlue kan opp til et visst punkt utlignes av katalysatorens ammoniakklagringsfunksjon. Ellers truer høyere NOx-utslipp. Når det blir sprøytet inn for mye AdBlue, kan det føre til at den sterkt luktende ammoniakken slipper ut gjennom eksosen.

AdBlue er følsom for temperatur.

Det er den, og væsken fryser ved en temperatur under elleve minusgrader. Derfor må AdBlue-tanken varmes opp elektrisk. Totalt fungerer hele den katalytiske reaksjonen effektivt først fra en eksostemperatur på 200 grader. Ved kaldstart kan det drøye mange minutter før den er oppnådd. Med et elektrisk varmeapparat begynner det effektive området allerede ved 150 grader.

AdBlue kan du bare kjøpe i egne beholdere på bensinstasjoner, bilrekvisitaforretninger eller på nett.

Slik var det en gang, men nå har mange bensinstasjoner egne pumper for AdBlue. Lastebiler har lenge hatt slike pumper, men å bruke dem med en adapter er ikke å anbefale, på grunn av faren for sprut.

AdBlue er et farlig stoff.

Man bør i hvert fall ikke drikke det. Ellers er det ikke så farlig om man får litt på hendene eller på bilens lakk, bortsett fra lukten. Det forutsetter at man straks vasker det av med vann. Ellers kan det dannes et lite pent krystallsjikt.

Når AdBlue-tanken er tom, vil ikke bilen starte.

Det er i hvert fall idéen. Men før det får du mange varsler som oppfordrer deg til å fylle AdBlue, ofte mens du har over 1000 km å kjøre før tanken er tom. Men det skal finnes biler som kan kjøres med tom AdBlue-tank.

Hvis jeg kjører med tom AdBlue-tank, kan jeg få problemer med myndighetene.

Ja, for strengt tatt unndrar føreren seg dermed avgifter, ettersom bilen da ikke fyller kravene til den utslippsklassen den er i.

Det er ingen store prisforskjeller på AdBlue.

Det er det ofte, selv på én og samme bensinstasjon, avhengig av om du fyller fra en pumpe eller fra en beholder. Prisene varierer naturligvis også mellom bensinstasjoner og ulike bilrekvisitaforretninger. Forskjellen kan være stor, så det lønner seg å sjekke.

Hvor mye mer vil det koste å kjøre en bil med AdBlue anlegg?

Forbruket utgjør 2 til 3 prosent av dieselforbruket, og med en kjørelengde på 15000 km årlig vil kostnadene øke med 700 kroner.

Hvem produseres AdBlue, og er det ulike kvaliteter?

Det norske industriselskapet Yara (tidligere en del av Norsk Hydro) er verdens største produsent av AdBlue, og har produsert dette siden 2005. Bare det siste året har markedet vokst med 30%. AdBlue produseres etter bestemte ISO-krav og renheten er viktig for katalysatorens funksjon.

 

Sven Furuly

Author: Sven Furuly

Del denne saken på